Voldoende woningen in ons werkgebied die geschikt zijn om zorg in te ontvangen

Als een bewoner zorg nodig heeft, is het belangrijk dat dit ook in zijn of haar woning krijgt. welke vraag er is naar woningen waarin zorg geleverd kan worden. De volgende stap is te weten in welke de mate onze woningen  hiervoor geschikt zijn of aangepast kunnen worden. Zo kunnen we de juiste keuzes maken en werken aan woningvoorraad die blijft aansluiten bij de wensen van onze klanten. 


Onze activiteiten

In 2011
Samen met de gemeenten en de Provincie bekeken we in hoeverre onze woningen geschikt zijn voor mensen die zorg nodig hebben of minder mobiel zijn. We hebben voor ons hele woningbezit in beeld in welke mate de woning geschikt zijn of geschikt gemaakt kunnen worden om in te blijven wonen.

In 2012
In 2012 is onderzoek gedaan naar Achterhoekse woonwensen en leefbaarheid. 

Dit doen we in 2013
Aan de hand van de resultaten uit het onderzoek schrijven we samen met gemeenten, corporaties en Provincie een actuele woonvisie.