Woningen aanpassen aan toekomstige vraag

Op regionaal niveau maken we met de Achterhoekse corporaties, gemeenten en Provincie afspraken over de hoeveelheid woningen die er in de toekomst in de Achterhoek nodig zijn. Wij weten dat het aantal inwoners van de Achterhoek daalt, maar het aantal huishoudens neemt tot 2020 eerst nog toe. Vanaf 2020 zijn er minder en andere woningen in ons werkgebied nodig. Daarom passen we nu al onze woningvoorraad hierop aan. De komende jaren daalt het aantal eengezinswoningen in onze voorraad van 4.900 in 2010, naar ruim 4.700 in 2020. Het aantal woningen met een slaapkamer op de begane grond stijgt van 2.700 in 2010, naar bijna 3.000 in 2020.
 


Onze activiteiten

In 2011
Samen met onze partners hebben we het regionaal woningmarktonderzoek naar de woonbehoeften en de waardering van de woonomgeving in de Achterhoek voorbereid. Om meer inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten doen de Achterhoekse corporaties en gemeenten gezamenlijk onderzoek naar de woonbehoeften in de Achterhoek.

In 2012
We voeren in 2012 samen met de andere Achterhoekse corporaties en gemeenten onderzoek uit naar de woonbehoeften en de waardering van de woonomgeving in de Achterhoek.

Dit doen we in 2013
De uitkomsten van dit grootschalig onderzoek zijn in de loop van 2013 bekend. Ze worden gebruikt voor een actuele woonvisie van de gemeenten, Achterhoekse corporaties en de provincie. Zo krijgen we meer zicht op de gewenste kwaliteit
en woningtypen. Van het toevoegen van nieuwe woningen verschuift onze aandacht zich naar het aantrekkelijk houden van de bestaande woningen en buurten.