Het aantal meldingen van onleefbaarheid in wijken neemt af

Ruzies, stank en geluidsoverlast. Enkele voorbeelden van onleefbare situaties in onze wijken. Regelmatig ontvangen wij deze meldingen van onze klanten en proberen we met alle betrokkenen een oplossing te vinden. Wij willen dat het aantal meldingen van onleefbaarheid tussen 2012 en 2015  - waar wij invloed op kunnen uitoefenen - jaarlijks daalt met 5% .


Onze activiteiten

In 2011
Hebben we de meldingen van onleefbare situaties uit de periode 2008 tot en met 2010 bekeken. Hoeveel meldingen zijn er geweest? Wat voor soort meldingen waren het? De eerste resultaten geven aanleiding om er dieper in te duiken en dat doen we in 2012.

In 2012 
Maakten we een analyse van de meldingen van onleefbaarheid die ProWonen ontvangt. Het blijkt dat we slechts in beperkte mate invloed kunnen uitoefenen op het ontstaan van deze meldingen.

Wat doen we in 2013
In 2013 komt deze doelstelling te vervallen. Wel blijven we alert op meldingen op het gebied van onleefbaarheid. We werken samen met Buurtbemiddeling.