Onze maatschappelijke opdracht

We bouwen en exploiteren woningen voor mensen die om persoonlijke redenen zelf geen woning kunnen huren of kopen op de particuliere markt. De kern van onze klanten bestaat uit mensen met een inkomen tot € 34.085,00. Dit is  onze primaire doelgroep en vormen daarmee onze grootste klantengroep. Ook mensen met een hoger inkomen tot anderhalf keer modaal  (€ 48.750) zijn bij ons  aan het  juiste adres. Want voor veel mensen uit deze doelgroep is een koopwoning op de vrije markt onbereikbaar. Daarnaast is diversiteit in de wijkopbouw reden voor ons om ook deze tweede groep als onze klanten te zien. Wij zijn er ook voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking die, met een bepaalde mate van begeleiding, zelfstandig kunnen wonen. We werken in een groot werkgebied. Daarom zijn we naast ons hoofdkantoor in Borculo ook fysiek lokaal aanwezig. Zo staan we midden in de samenleving, dicht bij de klant.

Onze missie
Iedereen heeft het recht om zelf te kiezen waar hij of zij wil wonen. Een aantal mensen kan dit niet zelf organiseren omdat zij bijvoorbeeld een financiële, fysieke of verstandelijke beperking hebben. Wij helpen hen hierbij.

Onze visie
We willen graag dat mensen op hun eigen wijze wonen. Als sociaal huisvester helpen we mensen die dit zelf niet kunnen organiseren. Maar wonen is meer dan de woning alleen. Je ergens thuis voelen en er kunnen (blijven) wonen, ook als er zorg nodig is, vraagt om meer dan alleen aandacht voor de woning. Dat kunnen we niet alleen. Daarom blijven we zoeken naar samenwerking met onze maatschappelijke partners.