A A A

Klankbordgroep

De veranderingen in de wijk gingen alle bewoners aan. Om zoveel mogelijk in te spelen op de vragen en wensen van de bewoners, riep ProWonen een klankbordgroep in het leven. Deze klankbordgroep bestond uit direct betrokkenen uit de wijk. Zij speelden ook een erg belangrijke rol bij de totstandkoming van het wijkplan. In fase 1 en 2 hadden we veel onderwerpen om te bespreken. In fase 3 is dit niet meer zo.

Zelfstandige wijkgroep
Vaste leden van de klankbordgroep gaan nu onderzoeken of het haalbaar is om een zelfstandige wijkgroep op te richten, waarmee ze zelf activiteiten in de wijk kunnen organiseren.