A A A

Spelregels bij sloop en nieuwbouw, groot onderhoud en renovatie

In het werkgebied van ProWonen gebruiken we sinds 2011 nieuwe spelregels. Deze spelregels omschrijven hoe we omgaan met sloop, nieuwbouw, groot onderhoud en renovatie. Ze zijn tot stand gekomen in overleg met de huurdersverenigingen.

In het wijkplan gold nog steeds het sociaal plan dat in 2009 is vastgesteld. Na overleg met een afvaardiging van de Klankbordgroep de Berg en De Koppel is overeenstemming gevonden over de aansluiting van het sociaal plan op deze nieuwe spelregels. Op enkele kleine aanvullingen na zijn de spelregels gelijk aan het sociaal plan.

Met ingang van 1 juli 2012 wordt nu ook binnen het wijkplan voor De Berg met deze spelregels gewerkt, die pas geleden geëvalueerd met alle huurdersverenigingen en ProWonen. Vanaf 1 juli 2012 werken we met deze spelregels.