A A A
8-3-2012

Bijzondere archeologische vondsten

Restanten kern middeleeuwse nederzetting gevonden
Eerder uitgevoerd verkennend archeologisch onderzoek aan de Bonkertskamp in Neede geeft aanleiding tot vervolgonderzoek. Op de locatie waar wooncorporatie ProWonen woningen heeft gesloopt zijn bijzondere archeologische restanten aangetroffen.

Vervolgonderzoek zeer gewenst
De geplande nieuwbouw en de daarmee gepaard gaande graafwerkzaamheden, verstoren het archeologisch bodemarchief. Vandaar het advies om een archeologische opgraving uit te laten voeren. De gemeente Berkelland en ProWonen nemen dit advies over. De archeologische opgraving is bijzonder voor Neede. De informatie uit het vervolgonderzoek vertelt namelijk iets over de ontstaansgeschiedenis van Neede.

Start vervolgonderzoek
Aanstaande woensdag 23 februari start onderzoeksbureau Syntegra met het blootleggen van de archeologisch waardevolle resten. Het onderzoek gaat ongeveer drie weken duren. Syntegra gaat de locatie verder afgraven om zo de archeologische vondsten bloot te leggen. Zoals het er nu naar uitziet gaat het om restanten van een middeleeuwse nederzetting of een aaneenschakeling van middeleeuwse boerderijen.

Blootleggen vondsten
Het gebied wordt afgegraven zodat de vindplaats verder in kaart kan worden gebracht. De fysieke resten zullen na documentatie uit het gebied zijn verwijderd. Direct omwonenden ondervinden geen hinder van de onderzoekswerkzaamheden.

Overige locaties
De bijzondere vondsten tijdens het verkennend onderzoek zijn aanleiding om ook andere locaties in De Berg verder te onderzoeken. Het nog aan te leggen parkeerterrein tussen de Bergstraat, Rutgerinkdijk, Plantenstraat en Ten Raestraat is zo’n plek. Net als de twee bouwlocaties aan de Plantenstraat en de Rutgerinkdijk. Deze locaties zijn evenals de Bonkertskamp slooplocaties waar ProWonen dit jaar nieuwe woningen gaat bouwen.

Nieuwsbrief en www.prowonen.nl/deberg
Via de nieuwsbrief voor De Berg en op de website www.prowonen.nl/deberg houdt wooncorporatie ProWonen de bewoners op de hoogte.

ProWonen geeft De Berg een metamorfose; de corporatie gaat woningen onderhouden (groot onderhoud), slopen en nieuw bouwen. Het eerste groot onderhoudsproject in de wijk is eerder dit jaar van start gegaan. De sloop fase 1 is gestart op 1 november 2010 en in het eerste kwartaal van 2011 start de nieuwbouw fase 1. Volgend op de nieuwbouw gaat de gemeente Berkelland de openbare ruimte opnieuw inrichten. Denk hierbij aan het maken van parkeervoorzieningen en het aanleggen van openbaar groen en speelvoorzieningen.