A A A
30-6-2012

De Berg viert vernieuwing van de wijk

De Berg in Neede is volop in ontwikkeling. In de eerste fase van het wijkplan is het groot onderhoud in volle gang. En nu zijn ook de eerste nieuwbouwwerkzaamheden aan de Bonkertskamp gestart. Om te vieren dat de hele wijk wordt vernieuwd, hebben wijkbewoners op woensdagmiddag 29 juni in het Trefpunt de Berg feest gevierd.

Verbinding
“We willen graag samen met de bewoners in de wijk stilstaan bij wat er in wijk is gebeurd  en wat er nog op stapel staat”, zegt Bart Ruiterkamp, projectleider van ProWonen. “Zo leggen we een verbinding tussen sloop, groot onderhoud en nieuwbouw. En ook de vervolgfases, waarin deze processen zich herhalen. Natuurlijk benadrukken we ook graag dat De Berg in Neede een prachtige, groene wijk wordt en dat je er plezierig kunt wonen.”

Klankbordgroep
Allereerst werden de leden van de Klankbordgroep met ieder een flinke bos bloemen in het zonnetje gezet. Procesmanager Diana Bak van ProWonen: “Deze mensen zijn erg belangrijk voor ons. Zij zijn echt de schakel tussen wijk en corporatie. En daar mogen zij best eens voor beloond worden!”

Symbool
Manager Vastgoed Jan Stoel van ProWonen vertelde over de eerste plannen, de huidige staat en de nog te nemen stappen in het plan. “We hebben een flinke slag geslagen en hebben nog veel te doen. Dat kunnen we niet alleen. Samen met gemeente, maar vooral met de bewoners.” Ook wethouder Leo Scharenborg zette in op de goede samenwerking met alle partijen. Om die samenwerking te symboliseren, biedt de wooncorporatie de wijk een betonnen bank aan. Jan Stoel: “Een bank kun je zien als symbool voor leefbaarheid, gemeenschapzin. ProWonen biedt de bank aan, de gemeente Berkelland de plaats van de bank en de bewoners maken deze bank eigen door hem te mozaïeken.” Ook Klomps Bouwbedrijf, Arx Architecten en Klein Poelhuis Installatietechniek doen een duit in het zakje. Bram Klomps: “Wij hebben een echt familiebedrijf en weten dat het gevoel voor saamhorigheid belangrijk is. Daarom werken we graag mee aan een symbool dat staat voor verbinding tussen alle bewoners in de wijk.”

Leefbaar
Mevrouw Bons, die samen met haar man als eerste weer terugkeert naar de nieuwbouw in de wijk, onthulde namens de familie een betonmolen, want de zitbank wordt nog gemaakt. Stoel: “De betonmolen symboliseert het proces van uitvoering waarin we nu zitten en legt direct de link met de zitbank. Het was nu alleen jammer dat mevrouw Bons de bank niet even kon uitproberen.” Mevrouw Bons is blij dat zij straks weer naar haar oude plek gaat. De buurt waar zij en haar man tijdelijk wonen, is lang niet zo hecht en gezellig als de oude buurt. Met de bank, wat tijd en veel inzet van de bewoners wordt elke straat in de vernieuwde wijk weer heel gezellig. Na het officiële gedeelte was er genoeg tijd om daar alvast mee te beginnen. Als afsluiting werden er ballonnen opgelaten en daarna was er muziek, een hapje en een drankje en de kinderen werden uitstekend vermaakt door een veelzijdige clown.