A A A
13-12-2010

Aanleg openbare parkeerplaats

Herinrichting openbare ruimte onderdeel van het wijkplan


Op donderdag 9 december zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart voor de aanleg van het parkeerterrein (binnenterrein) tussen de Bergstraat, Rutgerinkdijk, Plantenstraat en Ten Raestraat in Neede. Dit binnenterrein biedt ruimte aan parkeerplaatsen en dient daarnaast als plein met groen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

 

Bouwrijp maken
Het vrijmaken van de toegangsweg aan de Ten Raestraat gebeurt deze week.
Zodra de toegangsweg vrijgemaakt is, verwijdert ProWonen de schuurtjes en beplanting op het binnenterrein. Donderdag 16 december plaatst men dan de afrastering, zodat de overgebleven achtertuinen afgeschermd worden. De daadwerkelijk aanleg van het parkeerterrein start begin 2011. Aannemer Dostal uit Vorden gaat de werkzaamheden uitvoeren. De planning is dat het parkeerterrein eind februari gereed is. Weeromstandigheden kunnen de werkzaamheden vertragen.

 

Inspraak bewoners
De direct omwonenden zijn betrokken bij de herinrichting van dit binnenterrein. Ze hebben daarbij inspraak gehad. Een groot aantal bewoners was bovendien bereid een stuk van hun tuin in te leveren ten behoeve van het parkeerterrein.

 

Wijkplan
De gemeente Berkelland en ProWonen zijn volop bezig met het wijkplan De Berg. ProWonen is druk bezig met het groot onderhoud/renovatie en sloop van woningen. Ondertussen werkt de gemeente Berkelland aan de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het parkeerterrein maakt daar deel van uit. Vooruitlopend op het gehele plan, richt de gemeente dit binnenterrein in zodat dit gereed is voordat de omliggende woningen groot onderhoud krijgen.