A A A

Sloop

Ondanks dat bewoners met veel plezier in hun woning wonen, hebben wij in wijk De Berg 128 woningen gesloopt. De sloop had een behoorlijke impact op alle wijkbewoners. De voornaamste reden om de woningen te slopen, is omdat de woontechnische staat van een aantal woningen onvoldoende was.

In De Berg zijn 128 woningen gesloopt. Dit deden we in drie fases:

  • Fase 1: 54 woningen (2009 - 2011)
  • Fase 2: 33 woningen + 21 woningen vanuit fase 3 (2012 - 2014) + 4 extra woningen
  • Fase 3: 16 woningen (2015 - 2017)

Bewoners van de woningen die gesloopt zijn, wonen met plezier in hun 'nieuwe' woning.