A A A

Fase 1


Buurtbewoners hebben afscheid genomen
Met alle bewoners is 23 oktober 2010 een rondgang gemaakt langs alle woningen, voordat de blokken werden gesloopt. De foto's van de rondgang vindt u hier.
Op donderdag 20 januari 2011 werd de laatste woning uit fase 1 gesloopt. In het fotoboek kunt u beelden van de sloop bekijken.

Alle bewoners van een sloopwoning uit de eerste fase vonden een nieuwe plek. Sommigen in een ander huis in De Berg en anderen elders in Neede of omgeving. En een paar bewoners kozen voor een nieuwbouwwoning in De Berg. Ook een aantal bewoners uit nog te slopen woningen in fase 2 en 3 heeft gekozen voor een nieuwbouwwoning in de eerste fase.

Flora en fauna
Voordat we gingen slopen, hingen we in de omgeving meerdere nestkasten op. Dit is één van de compenserende maatregelen die we troffen in verband met de flora- en faunawetgeving. We hebben daarmee onze verantwoordelijkheid genomen, om geen rust- en verblijfsplaatsen van dieren te verstoren.