A A A

Slopen van woningen uit cluster 1.7

We hebben vier woningen uit het groot onderhoudscluster 1.7 gesloopt. Het gaat om de volgende woningen:

  • H. ten Broekestraat 17 + 19
  • Rutgerinkdijk 12 + 14

Toch sloop
We wilden deze woningen eerst opknappen. Tijdens de nieuwbouwvoorbereiding voor de Rutgerinkdijk ontstond er twijfel over dit voornemen. De huidige woningen lagen centraal in de wijk en de vernieuwing van het plein kreeg vorm. We vonden het een gemiste kans om niet het plein volledig tot z’n recht laten komen en hier vier nieuwe woningen aan de Rutgerinkdijk te realiseren. Daarom kozen we toch voor sloop van de vier woningen en voor nieuwbouw van vier woningen aan de Rutgerinkdijk.
 


Sloop Fase 2

In fase 2 zijn de volgende woningen gesloopt:

  • Jhr. Mr. A F de Savornin Lohmanstraat 1 t/m 39
  • Rutgerinkdijk 5 t/m 15
  • Dr. A. Th. Plantenstraat 1 t/m 7
  • Mr. Groen van Prinstererstraat 2 t/m 6

Slopen van woningen uit fase 3
We hebben 21 woningen uit fase 3 al in de tweede fase van het wijkplan gesloopt. Het gaat om de volgende woningen:

  • Dumasweg 10 - 16
  • K.P. van de Veldestraat 1 - 13
  • Dr. A. Th. Plantenstraat 41 - 51
  • Jhr. A.F. de Sarvornin Lohmanstraat 36 - 42