A A A

Archeologie

Na de sloop van 54 woningen in wijk De Berg (eind 2010/begin 2011) is er een verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit het graven van sleuven om te zien of er archeologische restanten in de bodem zitten. De eerste sleuvenonderzoeken op de verschillende locaties toonden aan dat er wel degelijk archeologische restanten in de grond zitten.

Vervolgonderzoek werd aanbevolen en uitgevoerd. Eind februari 2011 is onderzoeksbureau Synthegra gestart met het onderzoeken van de bodem aan een gedeelte van de bouwlocatie Bonkertskamp. Het onderzoek bestaat uit het verder afgraven van de grond en het blootleggen en documenteren van de vondsten. Zoals het er naar uit ziet zijn er restanten van een middeleeuwse boerderij aanwezig in de bodem. Lees hier meer over het onderzoek en de vondsten.

De bijzondere vondsten tijdens het  sleuvenonderzoek aan de Bonkertskamp waren aanleiding om ook andere locaties in De Berg verder te onderzoeken. Het nog aan te leggen parkeerterrein tussen de Bergstraat, Rutgerinkdijk, Plantenstraat en Ten Raestraat is zo’n plek. Net als de twee bouwlocaties aan de Plantenstraat en de Rutgerinkdijk. Hier bouwt ProWonen, net als aan de Bonkertskamp, nieuwe woningen.

Aan de Höfteweg vindt momenteel archeologisch onderzoek uit. De eerste resultaten zijn spectaculair: een huisplattegrond uit de negende eeuw en een waterput met complete maalsteen!