A A A

Leefbaarheid


speelplaats Dumasweg

Woont u prettig? Voelt u zich veilig tijdens een wandeling in het donker door de wijk? Kunnen uw kinderen zich uitleven bij speelvoorzieningen in de buurt?

Leefbaarheid is een breed begrip. Waar het vooral om gaat is dat bewoners uit de wijk er met een goed gevoel wonen. En dat gaat verder dan de woning zelf. Overlast door bijvoorbeeld hangjongeren of zwerfvuil kan het woongenot aantasten. Bewoners spelen zelf een belangrijke rol waar het gaat om leefbaarheid. Bewoners signaleren problemen, kunnen ideeën aandragen en meepraten. ProWonen speelt een ondersteunende rol waar het gaat om leefbaarheid.

Heeft u tips die de leefbaarheid kunnen bevorderen? Meld ze dan vooral. U kunt dit doen in onze ideeënbus.