A A A

Beheergroep

In fase 2 richtten we een beheergroep op om de kwaliteit van de leef- en woonomgeving in de gaten houden en zoveel mogelijk op peil houden. Doel van de beheergroep was om goede afspraken te maken over de woningen, de woonomgeving, het openbaar groen, de tuinen en over het beheer van terreinen die door sloop braak komen te liggen.

De beheergroep bestond uit leden van de klankbordgroep/buurtbewoners, uitvoerenden van Gemeente Berkelland, de wijkagent en - van ProWonen - de toezichthouder, medewerker beheer en klantadviseur.

Nu de sloop volledig is afgerond, is de beheergroep niet meer actief.