A A A

Openbare ruimte

Het wijkplan De Berg is samen met onder meer de gemeente Berkelland tot stand gekomen. Het wijkplan gaat tenslotte verder dan alleen de stenen. We kijken ook naar de leefbaarheid en de openbare ruimte: de groenvoorzieningen, straten, verlichting, parkeren en ga zo maar door.


Herinrichting omgeving
Om de hele wijk zo goed mogelijk te verbeteren, gaat de gemeente de openbare ruimte aanpassen. De gemeente is verantwoordelijk voor de herinrichting van de straten, groenvoorziening en dergelijke. Voor de groenvoorziening maakt de gemeente gebruik van een bomenplan. Wijzigingen in de omgeving worden in goed overleg met ProWonen en de bewoners (onder meer de klankbordgroep) doorgevoerd. Bovendien liggen dergelijke plannen altijd ter inzage bij de gemeente. Op de gemeentepagina van uw huis-aan-huiskrant vindt u terug wanneer welke plannen ter inzage liggen. Daarnaast organiseren we regelmatig inloopbijeenkomsten, waar we de plannen laten zien.


Eenvoudig klachten melden
Signaleert u een loszittende stoeptegel, overhangend gemeentegroen of defecte straatverlichting? Meldt u dit dan bij de gemeente Berkelland. Dit kan via een digitaal formulier op de website van de gemeente . U kunt natuurlijk ook bellen: (0545) 250 250.