A A A

Beeldkwaliteitplan

Beeldkwaliteit zegt iets over de visuele kenmerken en de bijbehorende ordeningsprincipes binnen een plangebied. Een beeldkwaliteitplan is een samenhangend pakket van intenties, aanbevelingen en/of richtlijnen voor het veilig stellen, creëren en/of verbeteren van de beeldkwaliteit van een wijk. Het is een belangrijk hulpmiddel voor het stimuleren en toetsen van de kwaliteit van het plangebied.

Download hier het beeldkwaliteitplan De Koppel.