A A A

Spelregels bij sloop en nieuwbouw, groot onderhoud en renovatie

ProWonen heeft in 2010 spelregels Sloop, Groot Onderhoud en Renovatie voor haar hele werkgebied opgesteld. Samen met een afvaardiging van de klankbordgroepen van De Koppel en De Berg heeft ProWonen in juli 2011 deze spelregels ook voor de wijkplannen vastgesteld.

Hierin zijn aanvullingen van de klankbordgroepen opgenomen.  Met ingang van 1 juli 2012 (index 2014) wordt met deze spelregels gewerkt. Ieder jaar worden de spelregels geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.