A A A

Wijkplan De Koppel

In 2006 is ProWonen begonnen met het maken van een wijkplan. Dit plan is het resultaat van een open planvormingsproces, dat in samenspraak met bewoners van de wijk tot stand kwam. Het geeft de richting aan voor de verdere richting en uitvoering:

  • Wat waren de wensen van bewoners, gemeente en ProWonen?
  • Tot welke uitgangspunten heeft dit geleid?
  • Welke maatregelen horen daarbij?
  • Hoe kunnen we die in de tijd uitzetten?
  • Hoe ziet de projectorganisatie eruit?
  • Welke sociale spelregels zijn van toepassing?
  • En hoe ziet het vervolg eruit?

Download hier het wijkplan De Koppel.