A A A

Afscheid klankbordgroep

In april 2007, bij de start van het wijkplan De Koppel, is de klankbordgroep opgericht. Deze groep bestond uit een aantal bewoners in wijk De Koppel. Doel van de groep was om samen met bewoners te klankborden. Ze dachten met ons mee en adviseerden ons over de inrichting van het wijkplan. Ook waren zij de oren en ogen van de wijk.

Afscheid
De contouren van het wijkplan liggen nu vast en de uitvoering is in volle gang. Hiermee is het klankborden met bewoners uit de wijk afgerond. We hebben daarom begin april afscheid genomen van de klankbordgroepleden Jan Waanders, Rob Diks, Marion Meijer en Nolda Rinders van de huurdersvereniging en Ellis van Doorn van Betula.

De Koppeling
Om de leefbaarheid en saamhorigheid in De Koppel nieuw leven in te blazen is een nieuwe groep actieve bewoners gestart met het oprichten van een soort wijkraad. Zij noemen zichzelf De Koppeling. Hun motto is: De Koppeling staat voor de verbinding in de wijk en het samen verantwoordelijk zijn voor het prettig wonen in de wijk. De Koppeling wil samen met de bewoners activiteiten organiseren.