A A A

Aanvraag sloopvergunning

In het Berkelbericht leest u deze week dat ProWonen de sloopvergunning aanvraagt voor meerdere woningen in wijk De Koppel. De aanvraag betekent niet dat we al beginnen met de sloopwerkzaamheden. Om daadwerkelijk te slopen, moet de gemeente eerst de vergunning verlenen. Met de aanvraag zetten wij de te volgen procedure in gang. De procedure duurt enkele weken. Zodra de vergunning is afgegeven, mogen wij daadwerkelijk slopen.

 

Sloop
De verwachting is dat we alle woningen uit fase 1 voor het einde van dit jaar gesloopt hebben. Wij houden u, met de nieuwsbrief en de website (www.prowonen.nl/dekoppel), op de hoogte van de ontwikkelingen in wijk De Koppel.

 

Vragen?
Hebt u vragen of opmerkingen over het wijkplan De Koppel? U mag altijd langskomen in het wijkinformatiepunt. Dat kan op dinsdagochtend van 8.30 – 12.30 uur of op donderdagmiddag van 15.00 – 17.00 uur. Geen tijd om langs te komen? Dan kunt u even bellen via 0545 – 25 16 00.