A A A

Bestemmingsplan vastgesteld

In het Berkelbericht van deze week, kunt u lezen dat de raad op 14 september het bestemmingsplan voor het wijkplan De Koppel heeft vastgesteld.

 

Dit betekent dat de raad akkoord is met de nieuwe wijkinrichting. Het bestemmingsplan is de basis voor de verdere bouwplannen en stedenbouwkundige herinrichting.

 

Bijzonder plan
Het bestemmingsplan is een bijzonder plan. Het is namelijk een bindend plan voor zowel overheid als burgers. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast. Ze wijst daarin de bestemming, ofwel de functie van de grond aan. Ook geeft het bestemmingsplan regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd wordt (bouwwerken). Bouwvergunningen worden getoetst aan het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan bepaalt daardoor mede of ergens gebouwd mag worden.

 

Meer informatie over een bestemmingsplan leest u onder meer op:
www.gemeenteberkelland.nl   
www.bestemmingsplan.nl