A A A
13-10-2010

Sloop fase 1 van start

Na enige tijd van tijdelijke verhuur en leegstand is de tijd van sloop aangebroken. Vanaf 18 oktober gaan we de sloop van de eerste fase uitvoeren.

 

Specialist
RGS-slooptechnieken uit Rijssen voert de sloopwerkzaamheden uit. In een aantal woningen is asbest aanwezig. Dit betreft soms het volledige dakbeschot en soms een enkele beplating of vloerzeil. Dit hebben we zorgvuldig in kaart gebracht. In alle gevallen gaat de sloper de asbest op een deskundige wijze saneren.

 

Flora en fauna
Voordat we gaan slopen, hebben we in de omgeving meerdere nestkasten opgehangen. Dit is één van de compenserende maatregelen die we treffen in verband met de flora- en faunawetgeving. Het is hierbij in enkele gevallen nodig om bij omliggende woningen een opening te maken om zo spouwen toegankelijk te maken. Wij hebben deze maatregelen goed doorgesproken met onze adviseur en de ontheffingverlenende dienst. Met deze maatregelen voldoen wij aan de geldende richtlijnen. We proberen echter vooral onze verantwoordelijkheid te nemen om geen rust- en verblijfsplaatsen van dieren te verstoren.
 

Volgorde sloopwerkzaamheden
De sloopwerkzaamheden startten aan de Kronenburgerstraat en de garageboxen aan de Hessenstraat. Daarna volgen de Prinses Beatrixstraat, Prinses Irenestraat, Burgemeester Bloemersstraat en tot slot de Prins Hendrikstraat en Koningin Wilhelminastraat.
 

 

Hier ziet u een volledig overzicht van de sloopplanning.