A A A

Fietscrossbaantje voor de buurt

Op de hoek Koningin Julianastraat/Prinses Beatrixstraat waren twee stukken grond beschikbaar. Buurtbewoners konden laten weten wat ze met die stukken grond wilden. Er zijn een paar leuke ideeën binnengekomen.

Een fietscrossbaantje
De beheergroep heeft de voorstellen van bewoners besproken. De groep kies ervoor om aan een zijde van de straat een fietscrossbaantje te maken. De zandbulten die aan de andere zijde lagen zijn overgeplaatst. Ouders en kinderen kunnen het terrein zelf inrichten. Het betreden van het terrein is op eigen risico. Daarom komt op deze plek ook een bordje waarop dit staat. Auto's, motoren, scooters en brommers mogen hier niet op. Het terrein is al voorzien van gaas en er komt nog een poortje.
Aan de andere zijde wordt gras gezaaid. In het midden komt een bloemenveld met eromheen een afrastering van gaas. Ook worden er pompoenen gezaaid.

Terrein Pr. Bernhardstraat
Het lege terrein aan de Pr. Bernhardstraat, waar de seniorenwoningen hebben gestaan, wordt ingezaaid met gras. Hier komt ook gaas omheen. Enkele buurtbewoners willen hier bij mooi weer volleyballen.