A A A


Op 18 juni vierden we de officiele afsluiting van fase 1 van Wijkplan De Koppel. Het was een geslaagd feest!

De heer Praamsma bedacht de naam voor het appartementengebouw bij het Cycloonpark: Beaufort. 

Harry van der Lei (manager Wonen bij ProWonen), wethouder Scharenborg en Leo te Bogt (directeur Klaassen Bouw) hielden toespraken.
De Old Iezer Jazzband zorgde voor muzikale omlijsting.

 


Officiële afsluiting: een geslaagd feest!