A A A

Sloop

Ondanks dat bewoners met veel plezier in hun woning wonen, gaat ProWonen in De Koppel 124 woningen slopen. De sloop heeft een behoorlijke impact op alle wijkbewoners. De voornaamste reden om de woningen te slopen, is omdat de uitstraling van de woningen, het stedenbouwkundig ontwerp en de woontechnische staat van een aantal woningen onvoldoende is. Op deze manier komt een divers aanbod aan verschillende type woningen. 

Het opknappen van deze woningen zou alleen voor de korte duur een verbetering betekenen. Daarom is het opknappen zowel technisch als financieel niet aantrekkelijk. Ook zaken als energiezuinigheid spelen een steeds grotere rol. ProWonen vindt het belangrijk dat de huidige én toekomstige bewoners een kwalitatief goed dak boven hun hoofd kunnen hebben, in een wijk die voor iedereen aantrekkelijk is om te wonen.