A A A

Fase 2


sloop hoek Juliana-/Irenestraat

Eind oktober 2013 is de laatste woning van fase 2 gesloopt. In de tweede fase sloopten we de volgende woningen:

  • Koppeldijk 1, 3 en 5
  • Prinses Margrietstraat 1-23 en 2-22
  • Prinses Irenestraat 44-60
  • Prins Bernardstraat 28-36
  • Prinses Beatrixstraat 1 en 3
  • Koningin Julianastraat 1-9

Leefbaarheid
Om de leefbaarheid in de wijk te bewaken, is niet gewacht tot alle woningen leegstonden. De blokken die niet meer bewoond werden, zijn zo snel mogelijk gesloopt. Daarmee werd vandalisme zoveel mogelijk tegen gegaan. En voor de omwonenden is het wel zo prettig om niet in een verlaten buurt te wonen.

Andere woning
Alle bewoners, van wie de woning in fase 2 werd gesloopt, hebben een andere geschikte woning gevonden. Veel bewoners zijn naar een nieuwbouw woning fase 1 verhuisd.

Sloop Kronenburgerstraat
Naast de sloop van woningen in de genoemde straten werden nog twee woningen aan de Kronenburgerstraat gesloopt. Die beslissing voor sloop kwam pas later. We wilden de woningen in deze straat eerst opknappen. Al gauw bleek de technische staat van de woningen zeer slecht en werd duidelijk dat de kosten voor renovatie niet opwogen tegen de kwaliteit die dan bereikt wordt. Ook cafetaria “de Koppel” met aangelegen woning is inmiddels gesloopt.

Nieuwbouw
Op de locaties waar is gesloopt (Prinses Margrietstraat, Prinses Irenestraat en Koppeldijk) bouwen we nieuwe woningen. De grond op de locaties wordt, totdat de nieuwbouw start, ingezaaid met gras. De gesloopte locaties aan de Koningin Julianastraat, Kronenburgerstraat en de Prins Bernhardstraat behoren bij de ontwikkeling in fase 3. Hier is al gesloopt, omdat de meeste bewoners van deze woningen vooral naar de nieuwbouw fase 1 zijn verhuisd. Bij deze locaties waar de ontwikkeling pas in fase 3 is, wordt samen met buurtbewoners en de gemeente gekeken voor een tijdelijke invulling van het terrein. 


Sloop woningen Kronenburgerstraat

De woningen aan de Kronenburgerstraat 8 tot en met 14 en 1 en 3 zijn gesloopt en niet zoals we eerder voor ogen hadden, gerenoveerd.

Reden sloop
Bij de opnames van deze woningen bleek namelijk dat de technische staat van de woningen zeer slecht was. De kosten waren vele malen hoger dan de gewenste kwaliteit. Het was daarom financieel niet haalbaar om de woningen te renoveren.

Sloop woningen
De woningen aan de Kronenburgerstraat zijn inmiddels gesloopt. Rouwmaat voerde hier het sloopwerk uit.

Bouw
We hebben naast vier nieuwe woningen samen met de Heuvelschool een moestuin aangelegd.