Sloop Hieminkbeekstraat 18 tot en met 24

In Nieuwsbrief De Koppel van december staat dat de woningen aan de Hieminkbeekstraat bij het groot onderhoudsproject, cluster 2.3 horen. Wij hebben besloten de woningen aan Hieminkbeekstraat 18 tot en met 24 te slopen. De woningen zijn erg slecht. De fundering is zo slecht dat de kosten die we moeten maken om dit te herstellen te hoog worden. Het is voor ons financieel niet haalbaar om de woningen te renoveren. De andere woningen aan de Hieminkbeekstraat krijgen wel groot onderhoud. We hebben de bewoners inmiddels geinformeerd over de plannen van sloop.


Fase 3


sloop Hieminkbeekstraat

In de derde fase maken we de wijk af met twee belangrijke plekken: de hoofdas van de wijk (Koningin Julianastraat) en de omgeving van de speeltuin, waar we meer ruimte maken voor ontmoeting.

In de derde fase slopen we de volgende woningen:

  • Koningin Julianstraat 13-35
  • Hieminkbeekstraat 2-8
  • Leerinkbeekstraat 1-9

De gesloopte locaties aan de Koningin Julianastraat, Kronenburgerstraat en de Prins Bernhardstraat behoren bij de ontwikkeling in fase 3. Hier is al gesloopt, omdat de meeste bewoners van deze woningen vooral naar de nieuwbouw fase 1 zijn verhuisd. Bij deze locaties waar de ontwikkeling pas in fase 3 is, wordt samen met buurtbewoners en de gemeente gekeken voor een tijdelijke invulling van het terrein.


Voorrang voor bewoners sloop fase 3

In fase 3 van het wijkplan slopen we nog een aantal woningen. Enkele bewoners van die woningen hebben nog een huurcontract voor onbepaalde tijd. We hebben besloten de bewoners eerder voorrang te geven bij het verhuizen naar een vrijgekomen woning in de wijk. Bewoners hebben anderhalf jaar voor de sloopdatum recht op de Spelregels bij Sloop, Groot onderhoud en Renovatie. Fase 3 gaat naar verwachting najaar 2015 van start.