A A A

Buurtvereniging opstarten

U wilt in uw buurt samen met andere bewoners allerlei gezellige activiteiten organiseren. Hierbij kunt u denken aan een buurtbarbecue, een fietstocht  of andere ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten. Hoe pakt u dit aan?

Zoek mensen in uw buurt, die mee willen helpen bij de start
U kent vast wel mensen in uw buurt of straat, die u mee willen helpen. Benader hen en richt een initiatiefgroepje op. Overleg met deze groep over de eerste opzet en organisatie van activiteiten. Kijk welke activiteiten u wilt organiseren en hoe vaak. Wilt u bij voorbeeld jaarlijks een activiteit organiseren of misschien vaker.

Benader met de initiatiefgroep de andere bewoners in uw buurt
Maak als initiatiefgroepje een buurtbrief met daarin informatie over uw plannen. Vertel daarin dat u in uw buurt een buurtvereniging wilt oprichten, die allerlei gezellige activiteiten gaat organiseren. Vraag de buurtbewoners of ze hierin mee willen denken en of ze mee willen doen. Zet in deze brief de namen, adressen, telefoonnummers en emailadressen van de leden van het initiatiefgroepje. Vermeld ook in de buurtbrief dat binnenkort een van leden van het initiatiefgroepje contact opneemt  met alle bewoners voor een persoonlijk bezoek. In dit bezoek kunt u dan aan de hand van een vragenlijst vragen welke wensen en ideeën er leven en wie mee wil werken aan de realisering hiervan.

Organiseer de eerste buurtactiviteit
Beleg een vergadering met alle buurtbewoners, die tijdens het huisbezoek hebben aangegeven dat ze willen deelnemen aan de initiatiefgroep en ook mee willen helpen bij het organiseren van buurtactiviteiten. Bespreek met hen aan de hand van de uitkomsten van de huisbezoeken wat u wanneer gaat organiseren. Vergeet niet om afspraken rondom de contributie te maken. Spreek duidelijk af wie wat gaat doen en organiseer de eerste activiteit.

Maak een opzet voor vervolgactiviteiten
Wanneer de eerste buurtactiviteit succesvol is verlopen, kunt samen met de initiatiefgroep een opzet maken voor vervolgactiviteiten. De uitkomsten van de huisbezoeken komen u hierbij goed van pas. Deze vervolgactiviteiten zet u in een buurtbrief en u vraagt de buurtbewoners aan te geven aan welke activiteiten zij deel willen nemen. Zaak is wel om voorzichtig te beginnen. Beter één keer per jaar een goed bezochte activiteit dan elke maand een activiteit met nauwelijks deelnemers.

Houd goed contact met de buurt
Wanneer alle activiteiten goed verlopen en er veel bewoners aan deelnemen kunt u overwegen om er een officiële buurtvereniging van te maken met een bestuur, bestuurs-verkiezingen, statuten, huishoudelijk reglement en bestuurs- en ledenvergaderingen. Aan het oprichten van een vereniging zijn notariskosten verbonden. U kunt ook door blijven gaan als initiatiefgroep. In beiden gevallen is van belang dat u goed contact houdt met de overige buurtbewoners en u goed overlegt over de activiteiten, die u wilt organiseren.

Klik hier voor een voorbeeld van een huishoudelijk reglement.

Buurtsupport
Heeft u een buurtvereniging opgezet? En weet u wanneer de eerste activiteit georganiseerd wordt? Misschien komt u in aanmerking voor een bijdrage vanuit ons beleid Buurtsupport. Kijk voor meer informatie op de pagina Buurtsupport op de site van ProWonen.