A A A

Werk aan de weg

Half juni starten Vitens en Liander met het vervangen en nieuw aanleggen van waterleidingen, stroomkabels en gasleidingen in de buurt van de Hieminkbeekstraat, Leerinkbeekstraat en Prins Bernhardstraat. We gaan voor de bouwvakantie bedrijven uitnodigen om een prijs op te geven voor het riool- en straatwerk.

Riool- en straatwerk
De uitvoering van het riool- en straatwerk begint direct na het septemberfeest, dus vanaf maandag 5 september 2016. Eerst wordt de riolering in de Hieminkbeekstraat en Leerinkbeekstraat en het door bebouwing omsloten parkeerterrein tussen deze wegen aangelegd. Ook is het wegvak Prins Bernhardstraat tussen deze wegen aan de beurt. Direct daarna wordt hier, zoals wij dat noemen, noodbestrating aangelegd. Hierna kan de aannemer beginnen met de bouw van de 31 nieuwe woningen. Zodra de bouw van de woningen klaar is, leggen we de definitieve bestrating aan.