Leefbaarheid

Samen met bewoners, Huurdersverenigingen, gemeenten en Buurtbemiddeling werken we aan prettig wonen.