Woonomgeving

Samen met de gemeenten zorgen we voor onder andere achterpadverlichting en het kappen van bomen die overlast veroorzaken. Onze woonconsulenten worden ingezet bij ongewenst woongedrag en het voorkomen van huisuitzettingen. Hiertoe werken ze nauw samen met partijen in het sociaal domein, zoals zorgverleners en politie.