Urgentie

Er zijn situaties waarin het noodzakelijk is dat u op korte termijn verhuist. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunnen mensen voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning.

Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u dit kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, kunt u eventueel in aanmerking komen voor urgentie. Urgentie betekent dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden. Voorrang is een zwaar middel. Immers, iemand die al lang ingeschreven staat en op een woning heeft gereageerd, moet voor de urgent woningzoekende een stapje terug doen. Dat voelt niet altijd even rechtvaardig. Wij verlenen daarom alleen urgentie als uw situatie aan een aantal voorwaarden voldoet:

  • U woont in het werkgebied van de deelnemende corporatie;
  • U staat langer dan 1 jaar ingeschreven in het bevolkingsregister van deze gemeente;
  • Uw dringende situatie is ontstaan in het werkgebied van de deelnemende corporatie.
Meer informatie
Op de website van Thuis in de Achterhoek vindt u meer informatie over urgentie. Denkt u dat u in aanmerking komt voor de urgentieregeling? Neemt u dan contact met ons op.