Benodigde gegevens bij aanvraag woningruil

U levert deze gegevens aan:

 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • Kopie van een loonstrook of uitkeringsspecificatie (niet ouder dan 3 maanden)
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Een afschrift van eventuele schulden met bijbehorende betalingsregelingen
 • Naam en telefoonnummer van de instantie en contactpersoon als u (woon-) begeleiding heeft 
U huurt geen woning van ons:
 • Verhuurdersverklaring (als u nu bij een andere verhuurder huurt)
 • Kopie uittreksel van uw gemeente van uw woonverleden
 • Voor koopwoningen een hypotheekhoudersverklaring
 • Staat u onder bewind, dan is toestemming van de bewindvoerder noodzakelijk
 • Wilt u verhuizen naar de gemeente Berkelland en wilt u een uitkering aanvragen? U vraagt een PIN verklaring op bij de gemeente indien u van buiten de gemeente komt.
Uw verzoek wordt in behandeling genomen:
 • Als het nodig is, vragen wij aanvullende gegevens.
 • De huurprijs wordt aangepast zoals bij een normale verhuizing.
 • U schrijft zich in bij Thuis in de Achterhoek
Uw verzoek wordt goedgekeurd als:
 • U de gevraagde gegevens op tijd aanlevert
 • Uw huishoudensinkomen volgens de inkomensverklaring passend is met de nieuwe huurprijs
 • U een positieve  verhuurdersverklaring of hypotheekverklaring heeft
 • U een geldig identiteitsbewijs heeft (paspoort, identiteitskaart, NL rijbewijs of bromfietsrijbewijs)
 • Er een overzicht van uw woonverleden bekend is
 • U geen (huur)schuld heeft
 • U kunt aantonen dat u de huur kunt betalen
 • U een positieve credietcheck heeft
 • U langer dan 1 jaar een woning bij ProWonen huurt
 • U of uw medeaanvrager geen (ernstige) overlast (heeft) veroorzaakt
 • U begeleid wordt door een instantie die een positief advies geeft