Benodigde gegevens bij aanvraag woningruil

Onderstaande gegevens moeten aangeleverd worden:
 • Meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst
 • Kopie recente loonstrook of uitkeringsspecificatie (laatse 3 maanden)
 • Kopie ID
 • Indien u schulden heeft een afschrift hiervan met bijbehorende betalingsregelingen
 • Indien u begeleiding heeft, naam en telefoonnummer van de instantie en contactpersoon

Indien u geen woning van ons huurt:

 • Verhuurdersverklaring (indien u nu bij een andere verhuurder huurt)
 • Kopie uittreksel van uw gemeente van uw woonverleden
 • Voor koopwoningen een hypotheekhoudersverklaring
 • ''Staat u onder bewind, dan is toestemming van de bewindvoerder noodzakelijk
 • Wilt u verhuizen naar de gemeente Berkelland en wilt u een uitkering aanvragen? U vraagt een PIN verklaring op bij de gemeente indien u van buiten de gemeente komt.
 
   

Let op:

 • Uw verzoek tot woningruil wordt in behandeling genomen. Indien nodig vragen wij aanvullende gegevens.
 • De huidige huurprijs wordt geactualiseerd zoals bij een reguliere verhuizing.
 • Wordt de woningruil akkoord bevonden dan dient u ook ingeschreven te staan bij Thuis in de Achterhoek.
 • Hoe u zich kunt inschrijven en welke voorwaarden hiervoor gelden, kijk op de website van thuisindeachterhoek
 • Afwijzingsredenen:
  • U de gevraagde gegevens niet of niet op tijd aanlevert
  • Het huishoudensinkomen volgens de inkomensverklaring niet passend is ten opzichte van de nieuwe huurprijs
  • U een negatieve verhuurdersverklaring of negatieve hypotheekverklaring heeft
  • U geen geldig identiteitsbewijs heeft (geldig paspoort, identiteitskaart, NL rijbewijs of bromfietsrijbewijs)
  • Er geen overzicht van uw woonverleden bekend is
  • U een (huur)schuld heeft
  • U onvoldoende aan kunt tonen de huur te kunnen betalen
  • U een negatieve credietcheck heeft
  • U minder dan 1 jaar een woning bij ProWonen huurt
  • U of uw medeaanvrager (ernstige) overlast (heeft) veroorzaakt
  • U begeleid wordt door een instantie die een negatief advies geeft