Een klacht over de dienstverlening

Het kan soms voorkomen dat onze dienstverlening niet goed genoeg is. Bent u niet tevreden, dan lossen we het graag samen met u op. Komen we er niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.

Meer informatie leest u in de folder Wat te doen bij een klacht. Hierin staat ook hoe wij met uw klacht omgaan. Lees ook welke stappen er zijn in de klachtenprocedure.

Komen we er samen niet uit?
Het kan soms voorkomen dat onze dienstverlening niet goed genoeg is. Bent u niet tevreden, dan lossen we het graag samen met u op. Komen we er niet uit, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie.