U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Buurtbemiddeling lost al 25 jaar burenruzies succesvol op

Buurtbemiddeling bestaat in 2021 25 jaar. In deze tijd werden ruim 180.000 conflicten tussen buren gemeld bij de buurtbemiddelingsorganisaties.

“We weten dat burenruzies veel invloed hebben op de leefbaarheid in wijken. Als je een conflict hebt met je buren, dan zit je thuis niet lekker meer op de bank. Soms verziekt een burenruzie zelfs je dagelijks leven of beïnvloedt het je werk.", vertellen coördinatoren Femke Leijten en Daniëlle Raspe van Buurtplein.

Buurtbemiddeling verbetert leefbaarheid
Buurtbemiddeling vervult een belangrijke rol in wijken en buurten. Het heeft een positief effect op de leefbaarheid in een gemeente. Het vergroot het veiligheidsgevoel van inwoners en verbetert de sociale samenhang en gemeenschapszin in buurten. “En ook heel belangrijk,” vullen Leijten en Raspe verder aan, “bewoners voelen zich na een bemiddeling zelfredzamer. Ze weten wat ze in een volgende situatie kunnen doen en hebben meer vertrouwen in hun eigen oplossingsvermogen.”

Buurtbemiddeling is onmisbaar
Buurtbemiddeling is onmisbaar, blijkt uit onderzoek en landelijke kengetallen. Buurtbemiddeling:
- vermindert de ervaren woonoverlast;
- verkleint de kans op escalatie tot strafbare feiten;
- vergroot het gevoel van veiligheid en leefbaarheid;
- heeft een positief effect op de gezondheid van mensen, omdat stress dat een conflict oproept, bij het vinden van een oplossing vermindert.
Leijten en Raspe lichten toe: “Veel Nederlanders ervaren dagelijks burenoverlast. Het advies is om zodra je je ergert, het gesprek aan te gaan met de buren. Lukt dat niet, schakel dan op tijd hulp in van buurtbemiddeling.” Tips over hoe je kunt omgaan met een burenruzie vind je op www.problemenmetjeburen.nl