U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen.

De stand van zaken

Persoonlijk contact
Het persoonlijke, fysieke contact tussen klanten en medewerkers, tussen medewerkers onderling en tussen medewerkers en ketenpartners is zo goed als nihil. De meeste mensen werken thuis, tenzij het echt niet anders kan. Huurders vinden hun informatie op de website of bellen ons. Reparaties worden alleen uitgevoerd als het een spoedmelding betreft. Bijvoorbeeld wanneer een waterleiding is gesprongen, een gaslucht wordt geroken of als iemand zichzelf heeft buitengesloten. Onderhoud aan de buitenzijde van woningen gaat door, tenzij er in de woning werkzaamheden gedaan moeten worden.

Zoveel mogelijk aan het werk blijven
Nu de eerste maatregelen zijn genomen en het werk hier en daar opdroogt, vragen we ons af hoe we de processen toch zoveel mogelijk door kunnen laten gaan. Dat vinden we niet alleen voor onszelf, belangrijk, maar vooral voor onze huurders, woningzoekenden,  aannemers, schilders, installateurs etc. Op dit moment bijvoorbeeld is veel onderhoud uitgesteld, omdat de bouwvakkers dan in de woning moeten zijn en dat willen we vanwege het infectiegevaar vermijden. Ook bieden we op Thuis in de Achterhoek geen woningen meer aan omdat daar fysiek contact bij komt kijken. Dat komt de krapte op de woningmarkt zeker niet ten goede. Daarom denken we nu versneld na over hoe we deze processen zo kunnen organiseren dat het werk doorgaat en we de vrijkomende woningen weer kunnen aanbieden en verhuren.

 
Huurverhoging en betalingsproblemen
Er wordt hier en daar geopperd om de jaarlijkse huurverhoging dit jaar over te slaan of uit te stellen. Dat lijkt sympathiek, maar de echt financieel getroffenen hebben daar niets aan, terwijl een grote groep daar wel voordeel aan heeft. Gelukkig zijn er (nog) geen grote groepen huurders die zich melden omdat ze betalingsproblemen hebben of zien aankomen. Neemt iemand toch contact met ons op, dan bieden we maatwerk en zoeken we samen een oplossing. Het geld van de huurverhoging die er aan komt kunnen we misschien wel beter inzetten om bovenstaande idee├źn uit te voeren. Ook daar wordt binnen ProWonen en samen met onze collega corporaties, hard over nagedacht.
 
Contact met huurders
Huurders kunnen ons tijdens kantooruren gewoon bellen. Reparatieverzoeken worden alleen in behandeling genomen als het spoed heeft. Buiten kantoortijden wordt men voor spoedreparaties zoals gewoonlijk doorgeschakeld naar de meldkamer. Daar wordt gekeken of een melding echt spoed heeft en hoe een en ander wordt opgelost. Vanaf volgende week bellen wij willekeurig huurders op met de vraag hoe het gaat en wat we eventueel voor hen kunnen doen. We hopen zo contact te houden, ook met de eenzame huurders.