U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen. Klik op 'Sluit' om deze weergave te sluiten.

Huurbevriezing voor alle huurders ProWonen

ProWonen bevriest dit jaar niet alleen de huren voor haar sociale huurders, ook de huren voor huurders uit de vrije sector blijven gelijk. Daarnaast hoeven huurders van een garage ook geen huurverhoging te verwachten dit jaar. 

De afgelopen jaren heeft ProWonen de huren alleen met het inflatiepercentage verhoogd, waarbij er geen gebruik is gemaakt van een hogere inkomensafhankelijke huurverhoging. Nu minister Ollongren heeft besloten dat dit jaar de huren voor alle niet geliberaliseerde contracten worden bevroren, trekt ProWonen dit besluit verder door. Hanke Struik, de nieuwe directeur bestuurder van ProWonen: “We beseffen ons goed dat de huurbetaling voor een groot gedeelte beslag legt op het inkomen van huurders. Dit geldt niet alleen voor huurders met een sociale huurwoning, maar ook voor onze huurders met een huurwoning uit de vrije sector. Daarnaast trekken wij onze jaarlijkse huurverhoging altijd voor sociale huurders en huurders uit de vrije sector gelijk. Het voelt voor ons daarom alleen maar logisch om ook voor hen de huren te bevriezen dit jaar.”

Financiƫle gevolgen coronacrisis
Sinds de coronacrisis heeft ProWonen nog meer oog voor huurders met betalingsproblemen. De huurders die problemen hebben of denken te krijgen, helpt de corporatie met gericht maatwerk. Hanke Struik: “Tot nu toe hebben wij met 15 huurders, die vanwege de coronacrisis problemen hebben met de huurbetaling, een persoonlijke betaalafspraak gemaakt. Op een bezit van in totaal 8000 woningen is dit, gelukkig, een zeer gering aantal.” 

Betaalbaar en goed wonen 
Betaalbaarheid is een belangrijk thema voor ProWonen. Ongeveer 90% van de woningen van ProWonen wordt verhuurd aan woningzoekenden met een huurtoeslaginkomen. De corporatie vindt het belangrijk dat de prijs en kwaliteit van de woningen in evenwicht is. De kwaliteit wordt bereikt door te investeren in onderhoud en nieuwbouw, zodat de woningen jarenlang mee kunnen en geschikt blijven voor jong en oud. Met de huurinkomsten kan ProWonen ook investeren in de woonomgeving, zodat huurders goed en veilig kunnen wonen.  

Verduurzaming
Naast de huur maakt de energierekening een groot deel uit van de maandelijkse uitgaven van huurders. Door jaarlijks miljoenen te investeren in energiebesparende maatregelen in de woningen en bewustwording over het energieverbruik levert de corporatie een belangrijke bijdrage aan het beperken van de woonlasten. 

Huurders ontvangen voor 1 mei bericht over de huurverhoging.