Huurdersvereniging HeVo springlevend

Huurdersvereniging Hengelo-Vorden (HeVo) heeft een nieuw bestuur. Voorzitter Cees Kraakman, penningmeester Jan Hummelink, secretaris Henk Wanders en 2de secretaris Martin Westerik hebben zich als doel gesteld een hechtere binding met de achterban te krijgen, maar ook om nog een paar bestuursleden te werven. Cees Kraakman: “Lid zijn van dit bestuur betekent kennis maken met bouwtechniek, bevolkingsontwikkeling, energie-besparingen en –veranderingen, overleg met wethouders en corporatiedirecties, kortom alles wat met ‘wonen’ in je directe omgeving te maken heeft. Omdat 3 van de 4 bestuursleden uit Vorden afkomstig zijn ziet dit bestuur graag en bij voorkeur huurders uit Hengelo de gelederen versterken.” ProWonen is blij met de voortzetting van de vereniging, want  de HeVo is een belangrijke schakel tussen de corporatie en de huurders. Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes!