U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen.

Minimale huurverhoging voor huurders ProWonen

Ook dit jaar verhoogt ProWonen de huur van de woningen zo min mogelijk. De corporatie vindt het belangrijk dat haar klanten goed en betaalbaar wonen en kiest er daarom voor de huur te verhogen met maximaal het inflatiepercentage van 2,6%.

Impact en gevolgen coronacrisis
ProWonen heeft getwijfeld of ze in deze situatie de jaarlijkse huurverhoging zoals altijd op 1 juli willen doen of deze willen uitstellen. De corporatie is zich ervan bewust dat het coronavirus gevolgen kan hebben voor de financiële situatie van haar huurders. Misschien zijn mensen hun werk en inkomen kwijt, en hebben daarom financiële zorgen. Degene die problemen hebben met het betalen van de huur of deze problemen voorzien, wil ProWonen daarom graag goed en gericht helpen waar dat kan met maatwerk. Een uitgestelde huurverhoging ziet ProWonen dan ook niet als oplossing en heeft daarop besloten de huurverhoging toch per 1 juli door te voeren. ProWonen roept daarnaast haar huurders op om niet met financiële problemen te blijven zitten en dringt er bij hen op aan zo spoedig mogelijk contact op te nemen. De corporatie kijkt graag samen met de huurder naar de mogelijkheden.

Niet alle huurders krijgen een huurverhoging
Huurders van woningen die gesloopt worden of met een huurvastcontract krijgen geen huurverhoging. Daarnaast krijgen huurders die een woning huren waarvan de huurprijs dit jaar op of boven de streefhuur zit ook geen huurverhoging. Samen gaat het om een kwart van de huurders van ProWonen. Een lager percentage dan 2,6% kan ook. Dit is om er voor te zorgen dat de huurprijs niet boven de streefhuur stijgt.

Geen inkomensafhankelijke verhoging
ProWonen maakt geen gebruik van de mogelijkheid van het ministerie om de huren naar inkomen te verhogen met een percentage van 5,1 tot 6,6%. De corporatie is van mening dat de prijs moet passen bij de woning.

Betaalbaar en goed wonen
Bij het bepalen van de huurverhoging keek ProWonen vooral naar de betaalbaarheid van woningen. De corporatie vindt het belangrijk dat de prijs en kwaliteit van de woningen in evenwicht is. De kwaliteit wordt bereikt door te investeren in onderhoud en nieuwbouw, zodat de woningen jarenlang mee kunnen en geschikt blijven voor jong en oud. ProWonen heeft in 2019 ruim 20 miljoen aan onderhoud van woningen besteed. Daarnaast ligt de gemiddelde huurprijs die huurders betalen op 64% van de maximale huurprijs die de corporatie mag vragen.

Nu al gemiddeld energielabel B
Net als vorig jaar heeft ProWonen aandacht voor het verduurzamen van woningen. De gemiddelde Energie-Index van de woningen is 1,36. Dat is gelijk aan energielabel B. Daarmee voldoet de corporatie nu al aan de overheidsregel om in 2021 gemiddeld label B te hebben.

Huurders ontvangen voor 1 mei bericht over de huurverhoging.