Onderzoek naar woondruk noodzakelijk

BORCULO - Het aantal reacties op huurwoningen in Berkelland, Bronckhorst en Oost Gelre neemt toe. De vraag wordt dan al snel gesteld of er nog wel voldoende huurwoningen zijn. Onderzoek moet hier antwoord op geven.
 
Realistisch beeld van de woningmarkt
In het onderzoek wordt niet alleen gekeken naar het aantal toegenomen reacties, maar ook naar de actieve zoektijd; neemt deze ook toe? Het antwoord op deze vraag geeft een realistisch beeld hoe het gesteld is met de woningmarkt.
 
Data analyse
ProWonen beschikt over veel kenmerken van huurders en woonwensen van woningzoekenden. Deze data zijn ruim voorhanden, maar er is tot nu toe geen noodzaak geweest om ze te analyseren.
 
Beïnvloeden of anticiperen
Blijkt uit de analyse dat er factoren zijn die de woondruk kunnen verminderen, dan gaat ProWonen hier mee aan de slag. Het gaat dan bijvoorbeeld om het inzetten van een bepaald zoekmodel of, op langere termijn, het soort woningen. Op factoren waar de wooncorporatie geen invloed op kan uitoefenen, zoals de leeftijd van de woningzoekenden of hun woonwensen, wordt geanticipeerd.
 
Echte woonwens
Vrij veel woningzoekenden reageren maar één of twee keer. Het gaat dan om woningzoekenden die willen kijken hoeveel kans ze maken. Het gratis inschrijven, onbeperkt reageren en weigeren van een woning verhoogt het aantal reacties. Maar deze reacties staan niet per sé gelijk aan een echte woonwens.
 
Vervolg
Marlyssa Sonderen loopt stage bij ProWonen en voert het onderzoek uit. Eind juni rondt zij haar onderzoek af en gaan medewerkers van ProWonen aan de slag met de resultaten. Marlyssa start in september met een Master Planologie aan de Universiteit van Amsterdam.