Waarom visitatie?

Het is weer tijd voor de vierjaarlijkse visitatie van ProWonen. Met deze verplichte visitatie leggen woningcorporaties verantwoording af over hun maatschappelijke prestaties. We hebben Raeflex gevraagd de visitatie voor ons uit te voeren. De visitatie bestaat uit een bureauonderzoek en interviews. In de interviews spreekt commissie naast het managementteam en de Raad van Commissarissen van ProWonen met vertegenwoordigers van huurders, gemeenten en zorgorganisaties. De uitkomsten worden verwerkt in een openbaar visitatierapport. Dit rapport is rond maart/april 2020 beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over de visitatie op www.raeflex.nl