U bevindt zich op dit moment op de vertaalde site van Pro Wonen.

Wat mot dat?!

Bij het vernieuwen van de wijk De Koppel in Borculo heeft ProWonen aandacht besteed aan de eenheid van de voortuinen. Er is toen gekozen om buxusheggen te planten. Maar in de afgelopen maanden zijn er veel planten aangetast door de buxusmot.

We hebben een enquête gehouden
Om er achter te komen wat we nu met de omlijsting van voortuinen doen, heeft de Huurdersvereniging Borculo samen met ProWonen de buurtbewoners een aantal vragen gesteld. Er zijn in de maand oktober ongeveer 200 adressen aangeschreven in de wijk De Koppel, waarvan er 70 ingevuld zijn teruggestuurd. Dat is een respons van maar liefst 35%.

De vragen en antwoorden
Van de respondenten zegt 84% het wel zo mooi te vinden om de eenheid in voortuinen  te behouden. Over wat er in de plaats moet komen van de buxus, lopen de meningen meer uiteen. De Ilex werd vaak genoemd net als de Taxus. Maar deze laatste is niet alleen giftig, uit het snoeiafval kan ook een medicijn gewonnen worden. De bereidheid om te helpen nieuwe planten te plaatse is groter dan verwacht. Maar liefst 57% wil meehelpen of meebetalen.

Zelf aan de slag
We hebben ook gevraagd of bewoners (andere) ideeën hebben om de wijk zo mooi mogelijk te houden. Veel bewoners vinden dat bewoners aangesproken moeten worden op hun onverzorgde voortuin. Onkruid, bouwmaterialen en voertuigen zijn een doorn in het oog. Ook vindt een aantal bewoners dat er te veel onkruid is en dat er te weinig aan wordt gedaan door de gemeente.

Wat nu?
We maken een plan hoeveel en welk soort planten ProWonen aanschaft. Vervolgens nodigen we buurtbewoners persoonlijk uit om te helpen hun eigen voortuin op orde te brengen. Ook wordt er contact met gemeente opgenomen over het bijhouden van het openbaar groen.