Eindfeest wijk De Berg Neede

Na ruim 12 jaar is er een eind gekomen aan de werkzaamheden in wijk De Berg in Neede. In totaal werden 124 woningen gesloopt. Daar kwamen 84 nieuwe woningen voor terug. 142 woningen kregen groot onderhoud. Daarnaast is er aan leefbaarheid gedacht.

Zaterdag 14 oktober werd het Eindfeest van het wijkplan gevierd. Een stralende dag! Voor alle leeftijden was er wat te doen. De 60+ers waren uitgenodigd voor een brunch waar ook een film over de wijk en de werkzaamheden werd getoond. 's Middags was een zeskamp en bubbelvoetbal voor de jeugd met aansluitend een barbecue. We sloten af met een feestavond met een DJ.

Een nieuwe jonge beuk symboliseert de hergeboorte van de wijk. De boom werd geplant door burgemeester Joost van Oostrum, Henk Meulenkamp (directeur van ProWonen) en Maikel Boomkamp (nieuwste bewoner van de wijk).

We kijken terug op een zeer geslaagde dag.