Huurders in Ruurlo worden nu ook weer vertegenwoordigd

Een huurdersvereniging waarborgt de rechtspositie van huurders en behartigt de belangen van huurders op het op het gebied van wonen en woonomgeving. Voor de huurders in Borculo, Geesteren, Gelselaar en Haarlo werkt Huurdersvereniging Borculo hiervoor samen met wooncorporatie ProWonen en de gemeente Berkelland. In Ruurlo is al een paar jaar geen huurdersvereniging actief; de directe belangen van Reurlse bewoners en hun woonomgeving worden al een tijd niet behartigd. Huurdersvereniging Borculo wil zich graag inspannen om ook de huurders in Ruurlo te ondersteunen en advies te geven. Dat kan alleen wanneer er voldoende draagvlak is.

 

Uit een onderzoek van wooncorporatie ProWonen en de Huurdersvereniging Borculo blijkt dat er zeker animo is in Ruurlo om weer vertegenwoordigd te worden. Maar dan moet zij wel goed op de hoogte zijn van wat er in een straat, wijk of complex leeft. “Daar kunnen we nog wel hulp bij gebruiken. We hebben al wel kandidaten uit Ruurlo om zitting te nemen in het Bestuur, maar we kunnen zeker nog wel meer mensen gebruiken. Misschien niet meteen om in het bestuur te komen, maar dan in ieder geval om de oren en ogen in Ruurlo te zijn. Maar met elk nieuw lid, actief of niet, zijn we erg geholpen,“ aldus Henny Timmermans, secretaris van de Huurdersvereniging. Heeft u interesse om lid te worden van de huurdersvereniging of wilt u misschien wel meer betekenen? Neem dan contact op met het secretariaat van de huurdersvereniging Borculo: h.v.borculo@gmail.com of Huurdersvereniging Borculo, Postbus 85, 7270 AB Borculo. Het lidmaatschap kost € 0,75 per maand en wordt gelijk met de huur afgeschreven.