Huurdersverenigingen stemmen in met Visie op Duurzaamheid

Een beter milieu begint bij jezelf is de slogan die de overheid al jaren gebruikt als het om energie besparen, milieu en duurzaamheid gaat. Veel mensen scheiden oud papier, glas, groenafval en plastic en vervangen een kapotte lamp door LED. Maar er is zoveel meer te doen. “Het begint bij bewustwording,” zegt Guido Sommers, coördinator Duurzaamheid bij ProWonen.
 

Huurdersverenigingen stemmen in met visie op duurzaamheid
Bij ProWonen schreef Guido mee aan de Visie op Duurzaamheid. Een stuk over de richting die wooncorporatie ProWonen inslaat als het gaat om duurzaamheid en dat in de laatste vergadering met de huurdersverenigingen werd goedgekeurd. “Er ontstond een levendige discussie over onze visie. Het blijkt maar weer dat ook onze huurdersverenigingen het een belangrijk onderwerp vinden. Ze hebben ons nog een aantal nuttige tips meegegeven die we zeker gebruiken in het vervolg.”
 
Zonnepanelen als concreet vervolg
Dat vervolg bestaat uit het uitwerken van drie speerpunten. Allereerst het aanbieden van zonnepanelen. Guido: “Dit jaar bieden we 75 huishoudens de mogelijkheid om zonnepanelen aan te vragen. Daar trekken we € 300.000,- voor uit. TentenSolar, onze leverancier uit Lichtenvoorde, verzorgt het hele proces: van intake tot plaatsing. Bewoners die belangstelling hebben, laten dat weten via MijnProWonen.nl. Op is op!” Er wordt nog eens € 48.500,- extra uitgetrokken voor zonnepanelen; deze worden geplaatst op de nieuwe Magnoliaflat in Zelhem.
 
Bewustwording
Het tweede speerpunt is de bewustwording van de medewerkers. Want voordat de  bewoners hulp en voorlichting krijgen, moeten zij eerst zelf heel goed weten waar we het over hebben. Guido: “Een paar jaar geleden was ik een commerciële projectleider: vrijwel alle beslissingen werden op basis van financiële redenen genomen. Ik was niet erg bezig met het milieu.
In mijn werk kreeg ik te maken met duurzaamheid. Daarvoor woonde ik een presentatie van weerman Reinier van de Berg bij. Hij bracht de klimaatverandering heel zichtbaar in beeld. Het bracht me van mijn stuk. Toch had de bijeenkomst een positieve afloop: Marian Minnesma van Urgenda liet zien hoe we het probleem kunnen oplossen. Als we echt willen, kunnen we in 2030 een 100% duurzame energievoorziening voor Nederland realiseren.
Vanaf dat moment ben ik naar mijn privésituatie gaan kijken: waar kan ik verbeteren? Ons huis was niet geschikt voor zonnepanelen. Maar ik dacht niet in onmogelijkheden en nu heb ik ze toch: op een dak in de noordoost polder. Er zijn zoveel manieren om duurzamer te leven, zonder al te veel moeite of investering. Als je maar wilt.” Guido zet bij ProWonen een werkgroep op die verschillende thema’s bij de kop pakt en eerst in de organisatie uitzet. Hoe gaat ProWonen bijvoorbeeld om met bedrijfswagens of het gebruik van papier? “Daarna zoeken we de verbinding met partners, we kunnen het natuurlijk niet alleen.”
 
Routekaart naar CO2 neutraal
Het meest uitdagende speerpunt is wel de routekaart naar CO2 neutraal. Vanaf nu ontwikkelt de corporatie alleen nog bijna energie neutrale woningen. Daarnaast wordt er flink nagedacht over hoe en wanneer woningen gasloos worden. “Dat is een mooie uitdaging waar we nu de ruimte voor hebben. Want we hebben in ons ondernemingsplan staan dat we in 2021 ervoor zorgen dat 90% van de woningen een groen energie label heeft én dat de woningen gemiddeld een label B hebben. Maar gemiddeld label B verwachten we dit jaar al te halen. We leunen dus niet achterover en willen onze doelen nóg scherper stellen. Daarbij maken we ook keuzes voor de woningen die er over 50 jaar misschien nog wel staan. We zetten nu in ieder geval in op de schil van de woningen en volgen de ontwikkelingen van verschillende installaties op de voet.”
 
Binnenkort wil de wooncorporatie een groot onderhoud project starten waarbij we ook keuzes moeten maken. “Het gaat hier om woningen met een energielabel D. De kozijnen zijn nog goed en hoeven pas over 20 jaar te worden vervangen. De kozijnen maken onderdeel uit van de schil van de woning. We kiezen er voor om deze schil nu niet aan te pakken. Want het is niet echt duurzaam om relatief goede kozijnen weg te gooien.”