Minimale huurverhoging voor huurders ProWonen

Net als vorig jaar verhoogt ProWonen de huur van de woningen dit jaar zo min mogelijk. De corporatie vindt het belangrijk dat haar klanten goed en betaalbaar wonen en kiest er daarom voor de huur te verhogen met alleen het inflatiepercentage van 1,4%.

 

De huurverhoging geldt voor alle huurders van ProWonen. Huizen die gesloopt worden en woningen met een Huurvastcontract krijgen geen huurverhoging.

Geen inkomensafhankelijke verhoging
ProWonen maakt geen gebruik van de mogelijkheid van het ministerie om de huren naar inkomen te verhogen met een percentage van 3,9 tot 5,4%. De corporatie is van mening dat de prijs moet passen bij de woning en dat dit niet afhankelijk moet zijn van het inkomen.

Betaalbaar en goed wonen
Bij het bepalen van de huurverhoging keek ProWonen vooral naar de betaalbaarheid van woningen. Dat staat voorop. Niet voor niets is ongeveer 86% van de woningen betaalbaar en daarmee te huren voor woningzoekenden met een inkomen tot de huurtoeslaggrens. De corporatie vindt het belangrijk dat de prijs en kwaliteit van de woningen in evenwicht is. De kwaliteit wordt bereikt door te investeren in onderhoud en nieuwbouw, zodat de woningen jarenlang mee kunnen en geschikt blijven voor jong en oud. Met de huurinkomsten kan ProWonen ook investeren in de woonomgeving, zodat huurders goed en veilig kunnen wonen. Denk aan achterpadverlichting en waar nodig het inschakelen van buurtbemiddeling.  

Verduurzamen
Naast de huur maakt de energierekening een groot deel uit van de maandelijkse uitgaven van huurders. Net als vorig jaar heeft ProWonen dit jaar extra aandacht voor het verduurzamen van woningen. Door jaarlijks miljoenen te investeren in energiebesparende maatregelen in de woningen en bewustwording over het energieverbruik levert de corporatie een belangrijke bijdrage aan het beperken van de woonlasten voor klanten.

ProWonen heeft het voorstel van de huurverhoging besproken met de huurdersverenigingen. Huurders ontvangen voor 1 mei een brief over de huurverhoging.