ProWonen koopt Rabobank en Postkantoor Zelhem

In Zelhem is een tekort aan huurwoningen voor zowel jongeren als ouderen. Uitbreiding van locaties waar nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, is nauwelijks mogelijk. Daarom zoekt wooncorporatie ProWonen al lange tijd naar bijvoorbeeld leegstaande gebouwen om deze te verbouwen tot woningen of om de hele locatie te herontwikkelen. ProWonen heeft de voormalige Rabobank en het oude Postkantoor gekocht om hier voor jonge en oudere mensen nieuwe huisvesting te ontwikkelen.

Locatie Rabobank
“Op de locatie van de voormalige Rabobank aan de Hummeloseweg willen wij negen huurwoningen bouwen. Dat is goed nieuws voor Zelhem, want er komen zes gezins- en drie gelijkvloerse woningen bij.” Aldus Jan Stoel, manager Vastgoed bij ProWonen.

En een lastige locatie
Stoel: “Maar we hebben nog een locatie en dat is wat lastiger uit te leggen. Het gaat over het oude postkantoor aan de Achter de Hoven, waar nu het kinderdagverblijf Markant in zit. De huidige eigenaar wil van het pand af en wij willen graag woningen bouwen. Maar daarvoor moet het kinderdagverblijf op zoek naar een andere locatie. En dat is natuurlijk schrikken voor de ouders en kinderen die er gebruik van maken. Toch vinden wij dat woningbouw op dit moment prioriteit heeft. Voor de directeur van Markant was het wel een verrassing, maar zij heeft er wel begrip voor.” ProWonen wil op deze locatie vier grondgebonden woningen voor senioren bouwen. “Een uitstekende  plek voor deze doelgroep,” zegt Stoel, “dicht bij het centrum, alles bij de hand.” Waar moet het kinderdagverblijf dan heen? Dat is een goede vraag. Markant heeft vanaf nu ruim een jaar de tijd (dus voorjaar 2019) om een ander pand te vinden. ProWonen denkt graag met hen mee.

Zo goed als energie neutraal
“Het is goed nieuws voor Zelhem dat er woningen bij kunnen komen en we de juiste woningen, op de juiste plek voor de juiste doelgroep kunnen bouwen. Met de aankopen  kunnen we dertien nieuwe woningen in Zelhem realiseren. De nieuwe woningen worden CO2-neutraal ,” zegt Stoel, “gasloos en zo goed als energieneutraal, dus helemaal toekomst-proof. De energierekening is verwaarloosbaar, het comfort is heel hoog en de huurprijs is zodanig, dat huurtoeslag mogelijk is. Echt een aanwinst voor Zelhem.”
Binnenkort wordt op de locatie van het oude postkantoor archeologisch en milieukundig bodemonderzoek gedaan. Vanaf deze week wordt daarvoor een aantal proefboringen op het terrein uitgevoerd. Meer informatie over de bouw van de woningen op beide locaties volgt later dit jaar.

Bibliotheek
Een andere locatie waar ProWonen mogelijk huisvesting wilde ontwikkelen, de huidige locatie van de bibliotheek in Zelhem, is op dit moment uit beeld. De gemeente heeft  onlangs besloten eerst de consequenties en haalbaarheid van het handhaven van de bibliotheek in het huidige pand  te onderzoeken.