ProWonen scoort goed op betaalbaarheid

Corporatie herkent zich niet in cijfers van De Woonbond

De Woonbond, de organisatie die opkomt voor huurdersbelangen, meldde afgelopen week dat de Nederlandse woningcorporaties over 2015 en 2016 gemiddeld 1500 euro winst per huurwoning maken. De bond pleit dan ook voor het verlagen van de huren met 10% om de lasten van huurders te verlagen.

Huur blijft laag
Directeur Henk Meulenkamp van wooncorporatie ProWonen: “Wij realiseren ons zeer goed dat een groot deel van onze huurders het niet gemakkelijk heeft, ook al trekt de economie aan. Daarom is de huur die wij vaststellen nooit de maximaal toelaatbare vraagprijs. We zitten gemiddeld op 62% daarvan, landelijk is het ruim 72%. Daarnaast zijn de energielabels van onze woningen gemiddeld veel lager dan het landelijk gemiddelde. Dat komt de betaalbaarheid van het huren ook ten goede.”

Geen rem op verduurzaming
De huurprijs van een woning bij ProWonen is met gemiddeld € 490,- lager dan het landelijk gemiddelde van € 510,-. Landelijk blijft er per woning € 1.500,- over. ProWonen heeft becijferd dat er per jaar € 875,- euro per woning ‘over’ blijft. “Dat geld zetten we meteen weer in voor investeringen in nieuwbouw (4,9 miljoen euro in 2016), verduurzaming en renovatie (9,2 miljoen). De huur verlagen zou een enorme rem zijn op het verduurzamen en het vernieuwen van bestaande wijken.”

Gematigd huurbeleid
De corporatie heeft met de drie gemeenten in het werkgebied afgesproken dat ze een zogenaamd gematigd huurbeleid voeren. “Wij verhogen jaarlijks de huren minder dan is toegestaan.” benadrukt Meulenkamp.” Een aantal huurdersverenigingen in het werkgebied van ProWonen wil een bevriezing van de huur. “Gelukkig realiseren zij zich  dat de huurder over een paar jaar alsnog de rekening krijgt gepresenteerd. De huur niet verhogen of zelfs verlagen zit er dan ook niet in.”

Twee maanden huur
Meulenkamp denkt dat het wel zou helpen als het rijk de verhuurdersheffing zou halveren, bijvoorbeeld. Nu is de corporatie 7,9 miljoen euro per jaar kwijt aan de rijksheffing. ,,In totaal is dat twee van de twaalf maanden huur die we kwijt zijn aan de overheid." zegt Meulenkamp. Het probleem is dan ook niet de hoogte van de huur, maar de koopkracht van de huurders. ,,Maar dat is een zaak van het rijk, daar mogen en kunnen wij ons niet mee bemoeien."