ProWonen vraagt uw mening!

ProWonen wil graag weten wat u vindt van de kwaliteit van uw woning en buurt. Midden mei kunt u daarom een enquête per e-mail verwachten van het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH). De enquêtes worden verstuurd via een steekproef.

Ook gaan er in mei de maandelijkse vragenlijsten uit voor de bewoners die verhuisd zijn of een reparatieverzoek hebben ingediend. We vragen dus om uw medewerking om ons helpen te verbeteren!